Kategorie

Rada nadzorcza

Krzysztof Rąpała, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik zarządzający i założyciel Kancelarii RĄPAŁA w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych. Zawodowo związany między innymi z podmiotami z branży deweloperskiej, budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Od września 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telkom – Telos S.A. w Krakowie.

 

Kamil Gaworecki, Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 1980), doradcy inwestycyjnego (nr 255) oraz tytuł CAIA. Od 10 lat aktywny na rynku kapitałowym, pracował w takich instytucjach jak Dom Maklerski TMS Brokers, PTE Nordea czy TFI PZU SA, gdzie zarządzał aktywami o wartości prawie 3 mld zł. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w firmie Tyminski Gaworecki Investment Partners Sp. z o.o, Zarządzającego w Agiofunds TFI, gdzie tworzy swój autorski fundusz Sniper Absolute Return FIZ oraz Dyrektora Niewykonawczego w Radzie Dyrektorów spółki giełdowej Industrial Milk Company.

 

Małgorzata Federowska, Członek Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Federowska posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończyła Politechnikę w Białymstoku (Instytut Marketingu i Zarządzania). Rozpoczęła karierę zawodową w 1997 roku jako Asystent Prezesa Zarządu Hyundai Corporation Poland Sp. z o.o. W kolejnych latach (2000 – 2003) obejmowała stanowiska Asystenta Zarządu i Asystenta Prezesa Zarządu w spółkach Agent Transferowy BESTA Sp. z o.o., Carey Agri International Poland Sp. z o.o. oraz SAFE COMPUTING Sp. z o.o. – Grupa PROKOM. W kolejnych latach Pani Małgorzata Woźniak obejmowała również stanowiska Asystenta Prezesa Rady Nadzorczej (w spółce PZ HTL S.A.), Prezesa Zarządu (w spółce CTL Logistics Sp. z o.o.), Asystenta Generalnego Dyrektora (w spółce Dell Sp. z o.o.). W latach 2003 – 2010 zatrudniona była w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A, jako Asystent Wiceprezesa Zarządu, Asystent Prezesa Zarządu i Asystent Radcy Koncernu. W latach 2012 – 2017 Pani Małgorzata Woźniak pełniła funkcje w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kolejno na stanowiskach Dyrektora Biura Zarządu i Dyrektora Biura Administracyjnego.

 

Olaf SzymanowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Pan  Olaf Szymanowski ukończył Szkołę Główna Handlową w Warszawie. Powołany członek Rady Nadzorczej posiada międzynarodowe doświadczenie w handlu detalicznym. Udokumentowane osiągnięcia jako prezes spółki z obrotem w wysokości 250 mln EUR, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Solidna znajomość handlu detalicznego, FMCG, produktów wydawniczych, elektroniki, mody i kosmetyków. Posiada również wiedzę specjalistyczną w opracowywaniu nowych produktów i marek własnych. Doświadczenie w zarządzaniu zmianami (fuzje i przejęcia oraz integracja przedsiębiorstw), strategiczne innowacje, rozwój koncepcji sprzedaży detalicznej i zarządzanie kategoriami. Znajomość międzynarodowych struktur korporacyjnych i własności funduszy private equity. Jest również współzałożycielem nowych przedsięwzięć i marek.

 

Wojciech Paczka, Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Paczka ukończył Erasmus School of Economics w Rotterdamie na kierunku Financial Economics.  Do zaoferowania ma szeroką wiedzę i kompetencje z zakresu planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu oraz bankowości inwestycyjnej,  Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Drevvno, Wrocław

Pierwsze doświadczenia zawodowe