Kategorie

Kontakt

HubStyle S.A.
Pokorna 2/211,
00-199 Warszawa
NIP: 586-216-38-72
REGON: 220170588

HubStyle S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370202 z kapitał zakładowy (w całości wpłacony) wynosi 2 600 000,00 złotych.

 

Sekretariat

sekretariat@hubstyle.pl

Relacje inwestorskie

ir@hubstyle.pl

Oferty pracy

rekrutacja@hubstyle.pl