Kategorie

Relacje inwestorskie

Grupa HubStyle to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku, którego działalność skoncentrowana jest na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie skali sprzedaży własnych marek lifestyle’owych oraz prowadzeniu platformy internetowej służącej do komunikacji między sprzedającymi i kupującym. Dzięki dywersyfikacji działalności, Grupa zwiększa swoje udziały w rynku, stwarzając tym samym coraz lepsze perspektywy dla akcjonariuszy spółki HubStyle S.A.

W skład Grupy Kapitałowej HubStyle wchodzą 3 spółki (łącznie z jednostką dominującą): HubStyle S.A.,  Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o.


Grupa HubStyle to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku, którego działalność skoncentrowana jest na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie skali sprzedaży własnych marek lifestyle’owych oraz prowadzeniu platformy internetowej służącej do komunikacji między sprzedającymi i kupującym. Dzięki dywersyfikacji działalności, Grupa zwiększa swoje udziały w rynku, stwarzając tym samym coraz lepsze perspektywy dla akcjonariuszy spółki HubStyle S.A.

W skład Grupy Kapitałowej HubStyle wchodzą 4 spółki (łącznie z jednostką dominującą): HubStyle S.A., Nokaut.pl Sp. z o.o., Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o.

Spółka HubStyle S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej HubStyle – prowadzi działalność holdingową związaną z zarządzaniem Grupą i wytyczaniem strategicznych kierunków rozwoju.

Sugarfree Sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy oferujący szeroki asortyment wysokiej jakości sukienek z naturalnych tkanin w przystępnych cenach, głównie polskiej produkcji. Spółka operuje w bardzo elastycznym modelu biznesowym, osiągając wysokie marże, m.in. dzięki bardzo szybkiej rotacji towarów czy niskiego zaangażowania kapitału obrotowego.

New Fashion Brand Sp. z o.o. jest jednostką specjalnego przeznaczenia (SPV) i pełni rolę inkubatora dla rozwoju nowych odzieżowych marek własnych. Spółka jest odpowiedzialna za utworzenie, rozwój oraz promocję nowych konceptów modowych, a także nadzorowanie ich wzrostu.

Działalność spółek z Grupy HubStyle skoncentrowana jest w 3 segmentach operacyjnych: sprzedaż odzieży, usługi dla e-commerce, inwestycyjny.